امروز پنج شنبه ۶ آذر ۱۳۹۹ ۰۹:۳۹
  • بنر فروشگاه بورس4

Loading
کنتور آب هوشمند FLOW IQ 2100

کنتور آب هوشمند FLOW IQ 2100

ویژگی های کنتور:


آزمون شده بر مبنای OIML R49


کنتور فراصوت الکترونیکی


دقیق و قابل استناد


بدون قطعات مکانیکی ،بدون سایش


دبی استارت پایین


اب بندی فوق العاده


 Iran Iran
۲۴۱